გრძელვადიანი ონლაინ სესხი
3000 ლარამდე
აიღეთ სესხი 2 წლის ვადით
გაიგეთ მეტი
აირჩიეთ თანხა
500 ლარი - 3000 ლარი
ვადა
3 - 24 თვე
სესხი
0.00 ლარი
ყოველთვიური გადასახადი
0.00 ლარი
500 ლარი 20 თვე
500 ლარი 20 თვე
სესხი
0.00 ლარი
ყოველთვიური გადასახადი
0.00 ლარი
კალკულატორის საშუალებით აირჩიეთ სესხის თანხა, ვადა და გაიარეთ რეგისტრაცია
იდენტიფიკაციისთვის გადმორიცხეთ 0.01 ლარი ჩვენს საბანკო ანგარიშზე.
როგორც კი თქვენს მიერ გადმორიცხული 0.01 ლარი აისახება ჩვენს სისტემაში დაიწყება თქვენი განაცხადის განხილვა.

რატომ grandoo logo ?

Grandoo.ge არის ევროპული ფინანსური გუნდის Wandoo Finance -ის წევრი, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით და გამჭვირვალე პირობებით, რაც უფრო მეტად ამყარებს ჩვენს სანდოობას, რომ კომფორტულად ისარგებლოთ ჩვენი სწრაფი სესხით 500 დან 3000 ლარამდე 3 თვიდან 24 თვის ჩათვლით. სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 71%-ს. თვიური საპროცენტო განაკვეთი კი განსაზღვრულია 5.8%-ით.ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100% მდე. მომხმარებელი ვალდებულია დროულად დააბრუნოს ათვისებული თანხა,წინააღმდეგ შემთხვევაში დაერიცხება ვადაგადაცილებული თანხის 0,41 %. სესხის ვადაგადაცილება ნეგატიურად აისახება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიაზე.

რჩევები Grandoo - სგან

Grandoo.ge გირჩევთ, რომ სესხის აღებამდე აუცილებლად გაეცნოთ სასესხო ხელშეკრულებას და მის პირობებს. ასევე გაცნობებთ, რომ სესხის გაცემამდე მოწმდება თქვენი საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ გაზრდილი ლიმიტით ყოველ მომდევნო სესხზე. ვადაგადაცილების შემთხვევაში , მიიღებთ დასაფარ სესხზე შეტყობინებას როგორც ელ.ფოსტის ასევე სმს სახით.
დაგვიკავშირდით
მოგვწერეთ
ჩეთის დაწყება