დაგეგმე თავისუფალი დრო !
მიიღე სესხი 3000 ლარამდე და გადაიხადე მცირე შენატანებით
გაიგეთ მეტი
აირჩიეთ თანხა
500 ლარი - 3000 ლარი
ვადა
3 - 24 თვე
სესხი
0.00 ლარი
ყოველთვიური გადასახადი
0.00 ლარი
500 ლარი 20 თვე
500 ლარი 20 თვე
სესხი
0.00 ლარი
ყოველთვიური გადასახადი
0.00 ლარი
კალკულატორის საშუალებით აირჩიეთ სესხის თანხა, ვადა და გაიარეთ რეგისტრაცია
იდენტიფიკაციისთვის გადმორიცხეთ 0.01 ლარი ჩვენს საბანკო ანგარიშზე.
როგორც კი თქვენს მიერ გადმორიცხული 0.01 ლარი აისახება ჩვენს სისტემაში დაიწყება თქვენი განაცხადის განხილვა.

რატომ grandoo logo ?

Grandoo.ge არის ევროპული ფინანსური გუნდის Wandoo Finance -ის წევრი, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით და გამჭვირვალე პირობებით, რაც უფრო მეტად ამყარებს ჩვენს სანდოობას, რომ კომფორტულად ისარგებლოთ ჩვენი სწრაფი სესხით 500 დან 3000 ლარამდე 3 თვიდან 24 თვის ჩათვლით. სესხის საპროცენტო განაკვეთი კი განსაზღვრულია 3.37%-ით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 50%. სესხის გაცემამდე მოწმდება კლიენტის საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში თქვენ კვლავ შეგიძლიათ ისესხოთ გაზრდილი ლიმიტის ფარგლებში. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გერიცხებათ პირგასამტეხლო დაგვიანებული ნარჩენი ძირითადი თანხის 0.27%. სესხის ვადაგადაცილება ნეგატიურად ისახება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიაზე.

რჩევები Grandoo - სგან

Grandoo.ge გირჩევთ, რომ სესხის აღებამდე აუცილებლად გაეცნოთ სასესხო ხელშეკრულებას და მის პირობებს. ასევე გაცნობებთ, რომ სესხის გაცემამდე მოწმდება თქვენი საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ გაზრდილი ლიმიტით ყოველ მომდევნო სესხზე. ვადაგადაცილების შემთხვევაში , მიიღებთ დასაფარ სესხზე შეტყობინებას როგორც ელ.ფოსტის ასევე სმს სახით.
დაგვიკავშირდით
მოგვწერეთ
ჩეთის დაწყება