რატომ Grandoo?

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ვანდუ ფაინანსი რეგისტრირებულია 2016 წლის 7 მარტს  სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 400165806, ფაქტიური მისამართი: პ.ქავთარაძის ქ. N14ა, სადარბაზო 1, ბინა N 55, თბილისი 0186, საქართველო, ტელ: 032 2000 550.  

 

Grandoo.ge -ის  ვებ გვერდზე  მოცემულია  სესხის კალკულატორი, რომელიც დაგეხმარებათ სწორად დაგეგმოთ გადახდის თარიღი თქვენს მიერ არჩეულ თანხაზე. ჩვენ გთავაზობთ მაქსიმალურად გამჭვირვალე პირობებს, რაც დაგეხმარებათ გააკეთოთ თქვენთვის საუკეთესო არჩევანი სესხის აღების დროს.  სესხის ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი განსაზღვრულია 3.37%-ით.ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 50%.   

ყველა პირობა არის გამჭვირვალე. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს საშუალება ისარგებლოს განმეორებითი სესხით უკვე გაზრდილი ლიმიტით. მომხმარებელი ვალდებულია დროულად დააბრუნოს ათვისებული თანხა,წინააღმდეგ შემთხვევაში დაერიცხება ვადაგადაცილებული თანხის 0,27 %. სესხის ვადაგადაცილება ნეგატიურად აისახება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიაზე.  

 

Grandoo.ge  მაღალი პასუხისმგებლობით განიხილავს და ამუშავებს თითოეულ განაცხადს, გადაწყვეტილების მიღება ხდება შიდა შეფასების სისტემის საფუძველზე, სადაც გათვალისწინებულია მსესხებლის მიერ მოწოდებული მონაცემები მის გადახდისუნარიანობაზე და სხვა სასესხო ვალდებულებებზე , ასევე მოწმდება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორია სს ,,კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში.

 

მოითხოვეთ სესხი ონლაინ რეჟიმში და მიიღეთ თანხა 15 წუთში ! 

დაგვიკავშირდით
მოგვწერეთ
ჩეთის დაწყება